Tudnivalók a tűzvédelmi szabályzatról

A tűzvédelmi szabályzat a tűzmegelőzés egyik legfontosabb dokumentuma, elkészítése kötelező minden olyan gazdálkodó tevékenységet folytató személynek, szervezetnek, amely gyütt ötnél több munkavállalót foglalkoztat, vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtet.

A tűzvédelmi szabályzatban kerülnek meghatározásra a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei, vagy például az adott épületre, helyiségre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok és előírások. A tűzvédelmi szabályzat tartalma a dolgozók tűzvédelmi oktatásának alapját is képezi.

Látható, hogy nem elég beszerezni egy vállalkozáshoz, irodához a szükséges tűzvédelmi, munkavédelmi eszközöket, hanem megfelelő oktatásban kell részesíteni a dolgozókat, és minden feladatot, tudnivalót megfelelően dokumentálni kell.

A szabályzatnak tartalmaznia kell az épület és részei tűzvédelmi osztályba sorolását. Ez a besorolás nem egyszerű feladat, akkor sem, ha ismerjük az egyes osztályokat, így célszerű mindig szakember segítségét kérnünk hozzá.

Szintén figyelni kell arra, hogy készítsünk ún. „kiürítés számítást”. Ha ennek az eredménye kisebb, mint a helyiség maximális befogadóképessége, akkor erre a számított értére változik a befogadóképesség, mivel nem lehet több embert elhelyezni a helyiségben, mint amennyi biztonságosan el tudja azt hagyni probléma esetén.

A kiszabható büntetés mellett egyéb anyagi vonzata is van a szabályzat el nem készítésének, mivel mennyiben egy tűz esetén kiderül, hogy nem volt szabályzat készítve, valamint a munkavállalók nem kapták meg a megfelelő oktatást, a biztosító elállhat a biztosítási összeg kifizetésétől.